Przejdź do treści
Znajdujesz się: Zamówienia publiczne
imieniny: Aurelii i Ładysława
25 września 2023
Czcionka duża - powiększenie  Czcionka średnia - powiększenie  Czcionka standardowa  Widok standardowy  Widok dla słabowidzących 

Zamówienia publiczne - artykuły archiwalne

Informacja o transmisji online z otawrcia ofert

Infromujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą zakażeń wirusem SARS-Cov-2, ze względu na decyzję z dnia 5.03.2020 r. [SK.9020.32.1.2020] Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącą zakazu wstępu na teren Domu Pomocy Społecznej w Foluszu osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działania Domu, otwarcie ofert zostanie przeprowadzone za pośrednictwem transmisji on-line.

 

Adres strony internetowej, pod któym można oglądać transmiję online z otarcia ofert, w postępowaniu na dostawy owoców i warzyw:

 


Adres strony internetowej, pod któym można oglądać transmiję online z otarcia ofert, w postępowaniu na dostawy nabiału:

 

https://youtu.be/k3xw13bpNRE

 

Adres strony internetowej, pod któym można oglądnąć transmiję z otarcia ofert, w postępowaniu na dostawy mięs i wyrobów wędliniarskich:

 

 https://youtu.be/6r4is1jsadY

 

Termin transmisji jest zgodny z terminem otwarcia ofert podanym w SIWZ.

więcej

Przetarg nieograniczony na dostawy owoców i warzyw

06.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Uwaga: w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-Cov-2 informujemy, że Zamawiający dokonał zmian dotyczących m.in. składania ofert i dokumentów, otwarcia ofert, a także zawarcia umowy.
Zmiany te zostały uwzględnione w treści SIWZ.
Powyższe zmiany zostały wprowadzone w celu minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

 

Formularz ofertowy (załącznik nr 1) (pdf)

Oświadczenie z art 25a ust 1 (załącznik nr 2) (pdf)

Oświadczenie z art 25a ust 1 (załącznik nr 3) (pdf)

Projekt umowy (załącznik nr 4) (pdf)

 

 

Dodano dnia 24.11.2020 r.:

Informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (pdf)

Oświadczenie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (odt)

Oświadczenie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (pdf)

 

 

Dodano dnia 10.12.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze (pdf)

więcej

Przetarg nieograniczony na dostawy mięs i wyrobów wędliniarskich

06.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Uwaga: w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-Cov-2 informujemy, że Zamawiający dokonał zmian dotyczących m.in. składania ofert i dokumentów, otwarcia ofert, a także zawarcia umowy.
Zmiany te zostały uwzględnione w treści SIWZ.
Powyższe zmiany zostały wprowadzone w celu minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

 

Formularz ofertowy (załącznik nr 1) (pdf)

Formularz ofertowy (załącznik nr 2) (pdf)

Oświadczenie z art 25a ust 1 (załącznik nr 3) (pdf)

Oświadczenie z art 25a ust 1 (załącznik nr 4) (pdf)

Projekt umowy (załącznik nr 5) (pdf)

 

 

Dodano dnia 18.11.2020 r.:

Informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (pdf)

Oświadczenie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (odt)

Oświadczenie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (pdf)

 

 

Dodano dnia 09.12.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze (pdf)

więcej

Przetarg nieograniczony na dostawy nabiału

06.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Uwaga: w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-Cov-2 informujemy, że Zamawiający dokonał zmian dotyczących m.in. składania ofert i dokumentów, otwarcia ofert, a także zawarcia umowy.
Zmiany te zostały uwzględnione w treści SIWZ.
Powyższe zmiany zostały wprowadzone w celu minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

 

Formularz ofertowy (załącznik nr 1) (pdf)

Formularz ofertowy (załącznik nr 2)   (pdf)

Oświadczenie z art 25a ust 1 (załącznik nr 3) (pdf)

Oświadczenie z art 25a ust 1 (załącznik nr 4) (pdf)

Projekt umowy (załącznik nr 5) (pdf)

 

 

Dodano dnia 19.11.2020 r.: 

Informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (pdf)

Oświadczenie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (odt)

Oświadczenie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (pdf)

 

 

Dodano dnia 10.12.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze (pdf)

więcej

Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów spożywczych (pakowanych)

14.05.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Uwaga: w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-Cov-2 informujemy, że Zamawiający dokonał zmian dotyczących m.in. składania ofert i dokumentów, otwarcia ofert, a także zawarcia umowy.
Zmiany te zostały uwzględnione w treści SIWZ.
Powyższe zmiany zostały wprowadzone w celu minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

 

Formularz ofertowy (załącznik nr 1) (pdf)

Oświadczenie z art 25a ust 1 (załącznik nr 2) (pdf)

Oświadczenie z art 25a ust 1 (załącznik nr 3) (pdf)

Projekt umowy (załącznik nr 4) (pdf)

 

Dodano dnia 26.05.2020 r.:

Informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (pdf)

Oświadczenie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (odt)

Oświadczenie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (pdf)

 

Dodano dnia 01.06.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze (pdf)

 

 

więcej
Strona   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23