Przejdź do treści
Znajdujesz się: Zamówienia publiczne
imieniny: Jacka i Mirona
17 sierpnia 2022
Czcionka duża - powiększenie  Czcionka średnia - powiększenie  Czcionka standardowa  Widok standardowy  Widok dla słabowidzących 

Zamówienia publiczne

Informacja o ogłoszeniu zamówienia na dostawy artykułów spożywczych

10.11.2021

Informujmy, że na stronie ezamowienia.gov.pl zamieszone zostało Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00264377/01 z dnia 2021-11-10 na dostawy artykułów spozywczych.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane będą na stronie postępowania w miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7226974d-7ead-4678-88a8-8dcddf46b090

 

więcej

Informacja o ogłoszeniu zamówienia na dostawy akcesoriów ochronnych

24.08.2021

Informujemy, że Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00166424/01 z dnia 2021-09-0 1 w postepowaniu na dostawę akcesoriów ochronnych!

 

Informujmy, że na stronie ezamowienia.gov.pl zamieszone zostało Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00158185/01 z dnia 2021-08-24 na dostawę akcesoriów ochronnych.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane będą na stronie postępowania w miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6bd18f16-1021-41c9-b734-123393028ada

więcej

Informacja o ogłoszeniu zamówienia na dostawy akcesoriów ochronnych

08.07.2021

Informujmy, że na stronie ezamowienia.gov.pl zamieszone zostało Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00107866/01 z dnia 2021-07-08 na dostawę akcesoriów ochronnych.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane będą na stronie postępowania w miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0535280e-7e37-4de3-80c1-4414a5c49d08

 

więcej

Informacja o ogłoszeniu zamówienia na dostawy artykułów spożywczych - Nabiał i margaryny

07.07.2021

Informujmy, że na stronie ezamowienia.gov.pl zamieszone zostało Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00107122/01 z dnia 2021-07-07 na dostawy artykułów spożywczych.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane będą na stronie postępowania w miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0ccb67e9-b359-4e12-80e9-ea2197419153

 

więcej

Informacja dotycząca możliwości nawiązania współpracy związanej z dostawą leków

 

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu informuje o możliwości nawiązania współpracy podmioty, które posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i apteka ta zlokalizowana jest na terenie miasta Jasło lub przy trasie Jasło – Folusz, zainteresowane współpracą w dziedzinie sprzedaży leków dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. Leki nabywane będą w Aptece, każdorazowo na podstawie złożonych przez Zamawiającego recept indywidualnych mieszkańców Domu.

 

więcej
Strona   1