Przejdź do treści
Znajdujesz się: Zamówienia publiczne
imieniny: Teodozji i Magdaleny
29 maja 2024
Czcionka duża - powiększenie  Czcionka średnia - powiększenie  Czcionka standardowa  Widok standardowy  Widok dla słabowidzących 

Zamówienia publiczne - artykuły archiwalne

Przetarg nieograniczony na dostawy nabiału

01.12.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

 

Formularz ofertowy (załącznik nr 1) (pdf)

Formularz ofertowy (załącznik nr 2) (pdf)

Oświadczenie z art 25a ust 1 (załącznik nr 3) (pdf)

Oświadczenie z art 25a ust 1 (załącznik nr 4) (pdf)

Projekt umowy (załącznik nr 5 ) (pdf)

 

Wyjaśnienie do załącznika nr 2:

Infromujem, że w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy - Pakiet nr 2 - w wierszu 20 znajduje się pozycja (Śmietana 30% ...) dla której nie wskazano ilości. W związku z powyższym pozycję tą należy pominąć przy wypełnianiu formularza i nie uwzględniać przy obliczaniu wartości oferty, Dopuszcza się przekreślenie tego wiersza lub wpisanie wartości "0" w kolumnie ilość dla tej pozycji. Ponieważ do w/wym. pozcycji nie została wskazana ilość (Zamawiający nie zamawia żadnej ilości) to wypełnienie pozostałych kolumn dla tego wiersza będzie nieskuteczne zarówno pod względem rachunkowym jak i fromalnym.

 

Dodano dnia 11.12.2017 r.:

Informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (pdf)

Oświadczenie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (pdf)

 

Dodano dnia 28.12.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze (pdf)

więcej
Strona   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23