Przejdź do treści
Znajdujesz się: Zamówienia publiczne
imieniny: Kosmy i Damiana
27 września 2022
Czcionka duża - powiększenie  Czcionka średnia - powiększenie  Czcionka standardowa  Widok standardowy  Widok dla słabowidzących 

Zamówienia publiczne - artykuły archiwalne

Informacja o ogłoszeniu zamówienia na dostawy artykułów spożywczych

31.05.2021

Informujmy, że na stronie ezamowienia.gov.pl zamieszone zostało Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00069822/01 z dnia 2021-05-31 na dostawy artykułów spożywczych.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane będą na stronie postępowania w miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d72c6cd7-392d-443e-a7e3-205494fa3654

 

więcej

Informacja o ogłoszeniu zamówienia na dostawy akcesoriów ochronnych

27.05.2021

Informujemy, że Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00075921/01 z dnia 2021-06-08 w postepowaniu na dostawę akcesoriów ochronnych!

 

Informujmy, że na stronie ezamowienia.gov.pl zamieszone zostało Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00066797/01 z dnia 2021-05-27 na dostawę akcesoriów ochronnych.

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane będą na stronie postępowania w miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5b693c34-217d-4aee-9238-3b4a34c9e85c

 

 

więcej

Informacja o transmisji online z otawrcia ofert

Infromujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą zakażeń wirusem SARS-Cov-2, ze względu na decyzję z dnia 5.03.2020 r. [SK.9020.32.1.2020] Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącą zakazu wstępu na teren Domu Pomocy Społecznej w Foluszu osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działania Domu, otwarcie ofert zostanie przeprowadzone za pośrednictwem transmisji on-line.

 

Adres strony internetowej, pod któym można oglądać transmiję online z otarcia ofert, w postępowaniu na dostawy owoców i warzyw:

 


Adres strony internetowej, pod któym można oglądać transmiję online z otarcia ofert, w postępowaniu na dostawy nabiału:

 

https://youtu.be/k3xw13bpNRE

 

Adres strony internetowej, pod któym można oglądnąć transmiję z otarcia ofert, w postępowaniu na dostawy mięs i wyrobów wędliniarskich:

 

 https://youtu.be/6r4is1jsadY

 

Termin transmisji jest zgodny z terminem otwarcia ofert podanym w SIWZ.

więcej

Przetarg nieograniczony na dostawy owoców i warzyw

06.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Uwaga: w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-Cov-2 informujemy, że Zamawiający dokonał zmian dotyczących m.in. składania ofert i dokumentów, otwarcia ofert, a także zawarcia umowy.
Zmiany te zostały uwzględnione w treści SIWZ.
Powyższe zmiany zostały wprowadzone w celu minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

 

Formularz ofertowy (załącznik nr 1) (pdf)

Oświadczenie z art 25a ust 1 (załącznik nr 2) (pdf)

Oświadczenie z art 25a ust 1 (załącznik nr 3) (pdf)

Projekt umowy (załącznik nr 4) (pdf)

 

 

Dodano dnia 24.11.2020 r.:

Informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (pdf)

Oświadczenie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (odt)

Oświadczenie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (pdf)

 

 

Dodano dnia 10.12.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze (pdf)

więcej

Przetarg nieograniczony na dostawy mięs i wyrobów wędliniarskich

06.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Uwaga: w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-Cov-2 informujemy, że Zamawiający dokonał zmian dotyczących m.in. składania ofert i dokumentów, otwarcia ofert, a także zawarcia umowy.
Zmiany te zostały uwzględnione w treści SIWZ.
Powyższe zmiany zostały wprowadzone w celu minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

 

Formularz ofertowy (załącznik nr 1) (pdf)

Formularz ofertowy (załącznik nr 2) (pdf)

Oświadczenie z art 25a ust 1 (załącznik nr 3) (pdf)

Oświadczenie z art 25a ust 1 (załącznik nr 4) (pdf)

Projekt umowy (załącznik nr 5) (pdf)

 

 

Dodano dnia 18.11.2020 r.:

Informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (pdf)

Oświadczenie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (odt)

Oświadczenie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (pdf)

 

 

Dodano dnia 09.12.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze (pdf)

więcej

Przetarg nieograniczony na dostawy nabiału

06.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Uwaga: w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-Cov-2 informujemy, że Zamawiający dokonał zmian dotyczących m.in. składania ofert i dokumentów, otwarcia ofert, a także zawarcia umowy.
Zmiany te zostały uwzględnione w treści SIWZ.
Powyższe zmiany zostały wprowadzone w celu minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

 

Formularz ofertowy (załącznik nr 1) (pdf)

Formularz ofertowy (załącznik nr 2)   (pdf)

Oświadczenie z art 25a ust 1 (załącznik nr 3) (pdf)

Oświadczenie z art 25a ust 1 (załącznik nr 4) (pdf)

Projekt umowy (załącznik nr 5) (pdf)

 

 

Dodano dnia 19.11.2020 r.: 

Informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (pdf)

Oświadczenie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (odt)

Oświadczenie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (pdf)

 

 

Dodano dnia 10.12.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze (pdf)

więcej
Strona   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22