Przejdź do treści
Znajdujesz się: Strona główna
imieniny: Benedykta i Lubomira
21 marca 2023
Czcionka duża - powiększenie  Czcionka średnia - powiększenie  Czcionka standardowa  Widok standardowy  Widok dla słabowidzących 

Strona główna - artykuł archiwalny

XIV Konkurs Ekologiczny w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu - miniatura

XIV Konkurs Ekologiczny w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

27.09.2019

 

W dniu 26 września 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu odbył się XIV Konkurs Ekologiczny pn: ,, Szepty polnych kwiatów i ziół – Folusz 2019 ”.


Uczestnikami Konkursu byli mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej oraz uczestnicy Dziennych Ośrodków Wsparcia i Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa podkarpackiego i małopolskiego; Dom Pomocy Społecznej nr 1 i nr 2 z Krosna, Dom Pomocy Społecznej z Rudy, Dom Pomocy Społecznej z Brzozowa, Dom Pomocy Społecznej Zakonu Ojców Bonifratów z Iwonicza, Środowiskowy Dom Samopomocy z Jasła i z Nowego Żmigrodu, Gminny Dzienny Dom Pomocy w Osobnicy, Dzienny Ośrodek Wsparcia ŚDS w Gorlicach z filią w Bobowej oraz gospodarze – Dom Pomocy Społecznej w Foluszu.

 

Celem Konkursu było promowanie ochrony środowiska oraz życia w zgodzie z naturą, poznawanie otaczającej nas przyrody, popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji osób niepełnosprawnych oraz ich nagradzanie, ukazanie piękna naszej Ojczyzny poprzez twórczość artystyczną, nabywanie umiejętności "zdrowej rywalizacji", rozwijanie twórczej aktywności.

 

 

Konkurs rozegrany został w trzech kategoriach:

 

Kategoria I – Test wielokrotnego wyboru obejmował część teoretyczną w formie testu wyboru, którego tematem były ,,Zioła”.

Kategoria II - Praca malarska - obrazy wykonane przez 1-2 autorów, temat: ,,Lawendowe pole”

Kategoria III – Kompozycja przestrzenna, której tematem była ,, Cudowna moc bukietu”

      - praca wykonana przez jednego autora, technika dowolna.


Do każdej kategorii powołane zostało czteroosobowe jury, składające się z zaproszonych gości oraz przedstawicieli placówek uczestniczących w konkursie.

       

W teście wyboru brało udział 12 osób.

I miejsce zdobyła Pani Stanisława Sikora z Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

II miejsce zdobył Pan Piotr Przybyła z Domu Pomocy Społecznej w Rudzie

III miejsce zdobyła Pani Beata Litera ze Środowiskowego Domu Samopomocy w LeskuPrace Malarskie wykonało 19 uczestników.

I miejsce, drugi raz z rzędu zdobył Pan Tomasz Sternak z Domu Pomocy Społecznej z Rudej

II miejsce zdobyła Pani Alicja Myśliwiec z Gminnego Dziennego Domu Pomocy w Osobnicy

III miejsce zdobyła Pani Renata Furman ze Środowiskowego Domu Samopomocy w JaśleKompozycję przestrzenną wykonało 12 osób.

I miejsce zdobyła Pani Józefa Nowak z Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krosnie

II miejsce zdobyła Pani Maria Mlicka ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie

III miejsce zdobył Pan Samuel Bodnar z Domu Pomocy Społecznej Zakonu o. Bonifratrów w Iwoniczu


Po ogłoszeniu wyników, laureatom i uczestnikom konkursu dyplomy i nagrody wręczyli: Pan Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Pan Tomasz Klich – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Lesnictwa w Jaśle oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, Pan Karol Adamski.

Zarówno laureaci jak i pozostali uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody i upominki, które zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle.

Na koniec Pan Adam Pawluś, starosta jasielski, podziekował i pogratulował laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu i organizatorom.

 

Wśród zaproszonych gości byli również: Pan Wiesław Pięta – Radny Gminy Dębowiec, Pan Josef Sadovsky – Starosta miejscowości Kmetovo na Słowacji, były Dyrektor zaprzyjaźnionego Domu Pomocy Społecznej w słowackim Plavecke Podhradie, a także Pani Iwona Trawińska-Ćwiertniewicz – przedstawicielka Biura Senatorskiego Alicji Zając, oraz Pani Kamila Cholewiak – Kiczek – przedstawicielka Biura Poselskiego Bogdana Rzońcy, Posła do Parlamentu Europejskiego, która przeczytała list od Pana Europosła.

Impreza zakończyła się zabawą integracyjną przy muzyce, ze słodkim poczęstunkiem i ciepłym posiłkiem.« powrót