Przejdź do treści
Znajdujesz się: Strona główna
imieniny: Eufemii i Klaudii
20 marca 2023
Czcionka duża - powiększenie  Czcionka średnia - powiększenie  Czcionka standardowa  Widok standardowy  Widok dla słabowidzących 

Strona główna - artykuł archiwalny

"Wesoły nam dziś dzień nastał..." - Wielkanoc 2014 - miniatura

"Wesoły nam dziś dzień nastał..." - Wielkanoc 2014

 

Miesz­kańcy DPS w Foluszu, jak co roku, nie mogli docze­kać się uro­czy­stych obcho­dów Świąt Wiel­ka­noc­nych. Bar­dzo ważne jest dla nich pobożne prze­ży­wa­nie tego czasu. Okres Świat Zmartwychwstania Pańskiego to nie tylko czas radości i świętowania, ale również refleksji nad życiem doczesnym.

 


W Wielką Sobotę przez pracowników Domu zostały rozłożone kosze z wielkanocnymi smakołykami. Nie zabrakło w nich jajek, chleba, kieł­basy, wędlin, chrzanu, owo­ców, octu, pie­przu, soli i baranka. Niektó­rzy Miesz­kańcy dodat­kowo przy­go­to­wali wyżej wymie­nione potrawy w swoich wła­snych koszycz­kach.

Zgod­nie z tra­dy­cją Domu, na uroczyste poświęcenie pokarmów, do Kaplicy Domu przy­je­chał Pan Dyrek­tor Karol Adamski oraz Kiewonik Działu BWM - Pani Lucyna Michnal, aby wspólnie

z mieszkańcami móc uczest­ni­czyć we wspólnej modli­twie. Pro­boszcz Para­fii w Foluszu

i Kapelan Domu – ks Robert Imbierowicz, poświę­cił zgromadzone pro­dukty spo­żyw­cze

i pobło­go­sła­wił zebra­nych. Wszyscy zło­żyli sobie ser­deczne życze­nia, a następ­nie zro­bili pamiąt­kowe foto­gra­fie przy stole wielkanocnym.« powrót