Przejdź do treści
Znajdujesz się: Strona główna
imieniny: Sabiny i Iwony
27 października 2021
Czcionka duża - powiększenie  Czcionka średnia - powiększenie  Czcionka standardowa  Widok standardowy  Widok dla słabowidzących 

Strona główna - artykuł archiwalny

Informacja dotycząca możliwości nawiązania współpracy związanej z dostawą leków - miniatura

Informacja dotycząca możliwości nawiązania współpracy związanej z dostawą leków

 

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu informuje o możliwości nawiązania współpracy podmioty, które posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i apteka ta zlokalizowana jest na terenie miasta Jasło lub przy trasie Jasło – Folusz, zainteresowane współpracą w dziedzinie sprzedaży leków dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. Leki nabywane będą w Aptece, każdorazowo na podstawie złożonych przez Zamawiającego recept indywidualnych mieszkańców Domu.

 


 

Zamawiający prześle (średnio 2-3 razy w tygodniu) Aptekom z którymi zawarł umowę zapytanie cenowe na leki. Apteka w odpowiedzi winna złożyć ofertę cenową na dostarczenie leków ujętych w zapytaniu cenowym.

Zamawiający rozpatrzy oferty (kryterium oceny jest cena brutto) po czym złoży zamówienie w Aptece, której oferta będzie najkorzystniejsza.

Zamawiający przekaże Aptece recepty indywidualne mieszkańców Domu, na podstawie których zostanie zrealizowane zamówienie.

Zamawiający odbierze leki (odpowiednio zapakowane) z Apteki.

[Zgodnie ze stanowiskiem Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Rzeszowie, Apteki nie mogą dostarczać leków w tym również do Domów Pomocy Społecznej. Jest to uznawane za sprzedaż wysyłkową].


Więcej szczegółów w tym dotyczących terminów, form wystawianych dokumentów, kwalifikacje ofert, zasady wyboru oferty najkorzystniejszej, kwestie wykluczeń itp. znajdą Państwo w projekcie umowy (w zał. projekt umowy). Umowa zawierana jest na okres 1 roku.


Zapraszamy do składania ofert współpracy.Załącznik:

  1. Projekt umowy.


« powrót