Przejdź do treści
Znajdujesz się: Pozostałe treści
imieniny: Aurelii i Ładysława
25 września 2023
Czcionka duża - powiększenie  Czcionka średnia - powiększenie  Czcionka standardowa  Widok standardowy  Widok dla słabowidzących 

Pozostałe treści - artykuł archiwalny

Poprawa jakości usług ... - miniatura

Poprawa jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu.

 

 

1. Program

Szwajcarsko – Polski Program Współpracy na lata 2012 -2015

 

2. Całkowita wartość projektu: 1 463 290,00 zł

 

3. Źródła finansowania projektu

Szwajcarsko – Polski Program Współpracy: 1 243 786,00 zł

Wkład własny Powiatu Jasielskiego: 219 504, 00 zł

 

4. Okres realizacji projektu

II kw. 2013 r. – IV kw. 2014 r.

 

5. Krótki opis projektu

Głównym celem projektu jest polepszenie warunków życia mieszkańców DPS w Foluszu i jakości dostarczanych im usług poprzez zapewnienie mieszkańcom większego bezpieczeństwa i szerszej oferty w zakresie rekreacji i utrzymania sprawności psychofizycznej a także podniesienie kwalifikacji personelu i poprawę ich warunków pracy.

 

Osiągnięcie celu głównego nastąpi poprzez realizację n/w zadań w DPS w Foluszu:

 

  1. Wymianę systemu sygnalizacji alarmu pożarowego w pawilonie 10.
  2. Rozbudowanie istniejącego monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego.
  3. Przebudowanie pomieszczenia w pawilonie 5 i 10 na potrzeby izolatek dla osób pobudzonych psychoruchowo.
  4. Przebudowanie pawilonu 5 na potrzeby kompleksu rehabilitacyjnego.
  5. Zagospodarowanie wewnętrznych terenów działki w postaci parku sportowo-rekreacyjnego.
  6. Podniesienie kwalifikacji personelu bezpośrednio i pośrednio pracującego z mieszkańcami, poprzez realizację szkoleń i kursów.

 

 Materiał filmowy

   


« powrót