Przejdź do treści
Znajdujesz się: Pozostałe treści
imieniny: Henryka i Mariusza
19 stycznia 2021
Czcionka duża - powiększenie  Czcionka średnia - powiększenie  Czcionka standardowa  Widok standardowy  Widok dla słabowidzących 

Pozostałe treści - artykuł archiwalny

Poprawa dostępności ... - miniatura

Projekt pn. „Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno-ściekowej” został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

 

 

Projekt pn: "Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS  w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno- ściekowej."


Realizacja projektu była odpowiedzią na problemy zidentyfikowane w zakresie konieczności dostosowania DPS w Foluszu do wymogów ustawodawcy oraz w zakresie bezpieczeństwa i komfortu bytowego mieszkańców i innych użytkowników DPS-u.

 

Finansowe dane projektu

Cały koszt inwestycji to ponad 7,3 mln zł, z tego 4,3 mln to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

 

Zakres rzeczowy projektu:

·      rozbudowa i wyposażenie pawilonu 1,2,7,8 wraz z budową przewiązki

pawilon dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonano prace remontowe polegające min. na pomalowaniu ścian, wymianie parapetów i posadzek, ociepleniu elewacji. Istniejące pokoje  do terapii wyposażono w odpowiedni sprzęt ułatwiający przeprowadzanie zajęć z podopiecznymi. W ramach prac wykonano przewiązkę, która jest łącznikiem pawilonu 1,2,7,8 z pawilonem 10. Nowopowstała przewiązka została w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

·      budowa pawilonu nr 3- kuchnia, pralnia wraz z doposażeniem

na parterze budynku znajduje się kuchnia połączona z wydawalnią posiłków i jadalnią dla mieszkańców. W środkowej części znajduje się pralnia, a od strony budynku nr 6 usytuowana jest część usługowa dla mieszkańców oraz toalety ogólnodostępne. Na pierwszym piętrze znajdują się magazyny kuchni oraz stołówka pracownicza wraz z zapleczem i toaletami dla pracowników. Część budynku została podpiwniczona, gdzie znalazły się pomieszczenia zaplecza magazynowego dla kuchni i oddzielnie dla pralni. Wszystkie kondygnacje połączone są dwoma windami towarowymi oraz klatkami schodowymi z komunikacją. Usytuowanie jadalni na parterze pozwoli na jej wygodne korzystanie przez mieszkańców i wyeliminuje bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Powstała infrastruktura została w pełni wyposażona w sposób niezbędny do funkcjonowania kuchni i pralni,

·      rozbudowa stacji uzdatniania wody

polegała na rezygnacji z ujęcia powierzchniowego i wykorzystaniu wody ze studni głębinowej. Woda po odpowiednim uzdatnieniu poprzez zbiornik wyrównawczy i hydrofornię jest głównym źródłem zasilania dla DPS-u,

·      modernizacja systemu ogrzewania

polegała na przebudowaniu istniejącej kotłowni olejowo- gazowej poprzez zainstalowanie modułu kogeneracyjnego i pomp ciepła dla celów grzewczych c.o i c.w.u. System ogrzewania został oparty na pompach ciepła, które są połączone z wymiennikami ciepła - sondami gruntowymi pionowymi w kształcie litery U, umieszczonymi 100 m pod ziemią, zlokalizowanymi na terenie DPS.

 

Opis projektu:

Zrealizowana inwestycja znajduje się w miejscowości Folusz na terenie Gminy Dębowiec  w powiecie jasielskim, znajdującym się w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego. Przedmiotem podstawowej działalności Domu Pomocy Społecznej w Foluszu jest świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających zwanych “mieszkańcami domu”.

DPS w Foluszu jest całodobowym domem koedukacyjnym dla osób przewlekle chorych psychicznie (zwanymi mieszkańcami domu) oraz z zaburzeniami psychicznymi o charakterze ponadlokalnym. Prawidłowe prowadzenie rewalidacji wiąże się z tworzeniem specjalistycznych pracowni i gabinetów terapeutycznych, wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt, a także dostosowaniem wszystkich pomieszczeń na terenie DPS dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Część budynków  DPS i wyposażenia nie spełniała standardów narzuconych przez Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej, co uniemożliwiało przyjmowanie nowych "mieszkańców". DPS zamieszkuje ok. 240 mieszkańców. Część pawilonów we wcześniejszych latach została dostosowana do wymogów i spełnia obowiązujące standardy. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji pawilony 1,2,7,8 nie były dostosowane i zostały wyłączone z eksploatacji, natomiast kuchnia nie była w stanie zapewnić wystarczającej ilości posiłków. Pralnia  miała duże problemy z wodą, która w sezonie wiosennym była czerpana za pomocą pompy z potoku, stąd zaistniała konieczność rozbudowy stacji uzdatniania wody. Wysokie koszty eksploatacji  termicznej związane z piecami nakładały konieczność modernizacji systemu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł. Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców i przywrócenie przynajmniej części z nich do funkcjonowania w społeczeństwie może nastąpić przez stworzenie odpowiedniej bazy lokalowej i zaplecza do działań kompensacyjno-rewalidacyjno-rehabilitacyjnych.

Dzięki realizacji projektu, Dom Pomocy Społecznej w Foluszu wzbogacił się o nowe pracownie i gabinety terapeutyczne, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, a wszystkie nowopowstałe i wyremontowane pomieszczenia zostały dostosowane  do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie ośrodka powstało ujęcie wody oraz nowoczesny oszczędny system grzewczy.

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety -
Ankieta skierowana jest do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, członków ich rodzin, pracowników DPS i społeczności lokalnej.

 

 « powrót