Ankieta skierowana jest do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, członków ich rodzin, pracowników DPS i społeczności lokalnej.

Celem jest ocena zadowolenia z efektów zrealizowanych działań, w ramach projektu „ Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej przez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno-ściekowej”
zacznij ankietę
Wypełnienie ankiety nie zabierze więcej niż pięć minut. Zachęcamy do jej wypełnienia Zaznacz właściwe pole.

1. Czy jesteś
a) mieszkańcem DPS
b) członkiem rodziny mieszkańca DPS
c) pracownikiem
d) mieszkańcem społeczności lokalnej
2. Czy po realizacji projektu poprawiły się warunki bytowe mieszkańców w DPS?
a) tak
b) nie
c) nie mam zdania
3. Czy po realizacji projektu zwiększył się wachlarz oferowanych przez Placówkę dla mieszkańców metod i zajęć terapeutycznych?
a) tak
b) nie
c) nie mam zdania
4. Czy po realizacji projektu poprawił się komfort pracy w DPS?
a) tak
b) nie
c) nie mam zdania
5. Czy realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości i dostępności do świadczonych usług w DPS?
a) tak
b) nie
c) nie mam zdania